Условия за ползване | Megamag - Онлайн магазин
Logo Symbol 062590000

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на MegaMag.BG

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящият документ представлява едновременно общите условия и условията на ползване на MegaMag.BG, които уреждат правилата за използването на MegaMag.BG, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през MegaMag.BG.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   Мегамаг България ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Свищов, ул. Патриарх Евмий 68, с адрес за кореспонденция България, гр. Свищов, ул. Димитър Ценов 3 и ИН по ДДС BG203849427.

2.2.   Мегамаг България ЕООД администрира електронния магазин MegaMag, под формата на сайта MegaMag.BG.

2.3.   Можете да се свържете с MegaMag на посочения  адрес в 2.1, на телефон +359 878 677 367 и/или на електронен адрес: office@MegaMag.BG.

2.4. Продавач в електронния магазин MegaMag може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Мегамаг България ЕООД.

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – всяко лице, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин MegaMag с Мегамаг България ЕООД и/или друг търговец в сайта.

3.2   Продавач – Мегамаг България ЕООД  и/или всеки друг търговец в електронния магазин Megamag.bg

3.3.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва елетронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.4.   Акаунт – раздел от електронния магазин , формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в сайта  (Поръчки, фактури, гаранционни карти и др.)

3.5.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между MegaMag и Клиента, чрез който Клиентът заявява на MegaMag, през елетронния магазин, намерението си за купуване на стоки от Мегамаг България ЕООД и/или от други търговци и лица продаващи в елетронния магазин.

3.6.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на стоки през елетронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на сайта.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на MegaMag са задължителни за всички клиенти на сайта.

4.2.   Всяко използване на сайта означава, че Вие: (1) сте се запознали внимателно с общите условия за използването й; (2) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Мегамаг България ЕООД  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.

4.4.   Мегамаг България ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия Мегамаг България ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово използване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7.   Ние от Мегамаг България ЕООД се стараем да поддържаме точни описания на продуктите но въпреки това не можем да Ви гарантираме пълна точност на изображенията и описанията. Но понякога по независещи от нас причини – например промяна без предизвестие на някой продукт от даден производител, описанията и снимките на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които от Мегамаг България  предварително се извиняваме.

4.9.   Всички стоки, включително тези в промоция/ намаление/ разпродажба и други акции  се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта. Ние от Мегамаг България ЕООД се стремим да обновяваме наличностите своевременно, но не гарантираме пълна точност за наличност на даден продукт.

4.10.   Ако в сайта (включително в описанията на продуктите) се съдържат линкове към други сайтове Мегамаг България не носи отговорност за политиката на поверителност на тези сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи продукти през сайта megamag.bg като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Мегамаг България ЕООД от негово име.

5.2.   Мегамаг България ЕООД ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление MegaMag прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ние от Мегамаг България ЕООД ще Ви уведомим за това по елетронен път и/или по телефона.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Мегамаг България ЕООД и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или по телефона му на уведомление, че продукта от Поръчката е готова за изпращане.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Мегамаг България ЕООД, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Мегамаг България ЕООД и Купувача.


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до сайта с цел регистрация на покупка е позволен на всеки клиент.

6.2.   Мегамаг България ЕООД си запазва правото по своя преценка и без предизвестие да ограничи достъпа на даден клиент до сайта megamag.bg  и/или да изтрие всеки акаунт в сайта.

6.3. Комуникацията с Мегамаг България  може да се осъществи чрез телефон, мейл или писма като се използват данните в раздел „Връзка с нас”.

6.4. Всички цени в сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.5. Когато е избрано плащене по  по банков път, Мегамаг България ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да са разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Когато плащането се извършва по метода разсрочено плащане, Мегамаг България ЕООД не носи отговорност за всички лихви и такси начислени от банката отпускаща кредит за покупката. 

 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1.   Мегамаг България ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен през сайта megamag.bg  без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

8 .ПОРЪЧВАНЕ ПРЕЗ САЙТА

8.1.   Клиентът може да прави Поръчки в сайта чрез добавянето на желаните продукти в количката за покупки, следвайки стъпките указани в сайта. Може да направи поръчка и чрез метода „БЪРЗА ПОРЪЧКА”, но тя носи редица ограничения.

8.2. Потвърждавайки Поръчката Мегамаг България ЕООД потвърждава доставката само на съответноя брой в регистрираната поръчка. Възможно е да има ограничение за покупката за даден брой за продукти.

8.3.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Мегамаг България ЕООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Мегамаг България ЕООД  да предостави тези данни на съответния доставчик на продуктите.

8.4.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Мегамаг България ЕООД и/или доставчика на продуктите да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.5.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност Мегамаг България ЕООД.

8.6.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани в сайта megamag.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от MegaMag. Този срок започва да тече от датата на потвърждение и доставка на продукта. 

8.7.  Мегамаг България ЕООД се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние. Всички такси и комисионни  по връщането на сумата са за сметка на клиента.

8.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

"Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50. (2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. (3) Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл. 50, а когато търговецът не е предоставил информация за правото на отказ – съгласно срока по чл. 51. (4) За упражняване правото на отказ търговецът може да предостави на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на търговеца стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или друго недвусмислено заявление. В тези случаи търговецът е длъжен незабавно да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. (5) Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.
..........
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. (2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата. (4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8. (5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ."

9.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

•   при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

•   при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•   при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

•   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

•   при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

•   при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

10.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Мегамаг България ЕООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Мегамаг България ЕООД: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2.   С предоставянето на свои данни на Мегамаг България ЕООД (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват MegaMag или трети лица, които са свързани с доставката на поръчките. 

 

11. ПЛАЩАНЕ

11.1.   Цените на Стоките, обявени в сайта megamag.bg, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

11.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

11.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

11.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

11.5.   Мегамаг България издава платежен документ – касов бон и/или фактура за всяко плащане по поръчка. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път или с доставката на стоката. В случай, че не сте получили платежен документ се свържете с нас.

11.6.   Мегамаг България ЕООД не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от други фирми или физически лица в сайта megamag.bg

11.7.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

11.8. Методът „БЪРЗА ПОРЪЧКА” носи ограничение за издаването на фактура, той е предназначен за физически лица, за всяка поръчка чрез този метод ще Ви бъде издадена само касова бележка.

 

12.ДОСТАВКА

12.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма.

12.2.   Мегамаг България ЕООД ще извърши доставката с куриерска фирма по свой избор. Доставката на всички продукти  са за сметка на купувача (възможни са ограничения). Мегамаг България ЕООД може да изисква начисляване на сума за услуги изисквани от купувача – напр. „час приоритет”, „застраховка”, „подаръчна опаковка” и други.

 

13.ГАРАНЦИИ

13.1.   Мегамаг България  предлага всички Стоки в сайта съответната гаранционна карта от вносителя или производителя. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответсвието на предлаганата от него Стока със сключения Договор.

13.2.   Възползването на клиента от гаранионен сервиз е упоменато в гаранционната карта или на сайта на производителя.

13.2.   Гаранционните карти, издадени от самия Мегамаг България ЕООД, ще се изпращат на Клиента със самата пратка и/или в електронен формат на посочения от Клиента мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача.

13.3.   Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционната карта.

13.4.. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

13.5. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

14.ОТГОВОРНОСТ

14.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

15.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

15.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Адрес за връщане на стоката гр. Велико Търново; ул. Освобождение N29 за Мегамаг България ЕООД.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Мегамаг България ЕООД приемаме защитата на личните данни за основно наше задължение и се стремим да обработваме Вашите лични данни според Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Приемаме за наше задължение да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие използвате нашия уеб сайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уеб сайт и Ви препоръчваме периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

MegaМag.bg e собственост на Мегамаг България ЕООД. Ние сме юридическо лице, което е регистрирано по българското законодателство със седалище и адрес на управление – гр.  Свищов; ул. Патриарх Евтимий 68, с  ЕИК 203849427 и регистрация по ЗДДС BG203849427. Ние сме администратор на лични данни. Вашите мнения са важни за нас. При нужда за връзка относно обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с наш служител отговарящ за защитата на личните данни на електронна поща PDP(@)megamag.bg. Като при адресирането на мейла махате скобите, в които е поставен знака @.

 

Каква лична информация за клиентите събира MegaMag.bg и какви са целите, за които я използва?

Информацията, която събираме за нашите потребители ни помага да подобряваме обслужването. Типовете информация, които събираме са следните:

 • Информацията, която ни давате: Съхраняваме всички данни, които ни предоставяте, чрез въвеждането им на нашия сайт или по друг начин. Имате възможност да откажете да ни предоставите определена информация, но така няма да можете да се възползвате от всички функции. Информацията, която ни предоставяте, се използва за да удовлетворим Вашите нужди, да подобрим пазаруването Ви, както и комуникацията си с Вас.
 • Автоматична информация: Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате с нас. Например, както много сайтове и ние използваме “бисквитки”, като така получаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до MegaMag.bg, до реклами или друго съдържание използвано от името на MegaMag.bg посредством други сайтове.
 • Имейл комуникация: За да бъдем по-полезни за Вас, ние получаваме информация, когато отворите имейл изпратен от името на MegaMag.bg. Всеки потребител изрично дава съгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. Когато изпращаме даден имейл, ние правим проверка на списъка с потребители, които ще получат този имейл. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можете да се откажете от получаването на тези имейли.

За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в MegaMag.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Какво са бисквитките?

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт, бисквитките могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Споделяме ли информацията, която ни давате?

Предоставените от Вас лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от MegaMag.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на MegaMag.bg, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели.
С цел измерване на клиентско удовлетворение и с конкретни бизнес цели, срещу които може да изпратите възражение на нашите адреси. Вашият е-mail адрес се съхранява от Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) като администратор на данни, с цел проучвания и чрез помощта на въпросници

 

Защитена ли е моята информация?

 • За да защити Вашата информация по време на предаването й, MegaMag.bg използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.
 • MegaMag.bg не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти.
 • Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от MegaMag.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на MegaMag.bg за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

До каква лична информация имам достъп?

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:

 • на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
 • на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона;
 • на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
 • на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
 • да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;
 • на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
 • да подадете жалба до компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни;

В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

MegaMag.bg Ви дава достъп до широк спектър от информация, като информацията за личния профил и информация за поръчките направени от Вас. Данни за поръчка направена без регистрация, получавате на своята електронна поща.

Какъв избор имам?

 • Всеки потребител има право да откаже предоставянето на своята лична информация, с което се ограничават неговите функции.
 • Потребителят има възможност да добавя, променя или изтрива информацията на личния си профил. MegaMag.bg не съхранява старите данни на потребителя, след като те са били изтрити или променени.
 • Всеки потребител има право да не предостави информацията си на трети лица, когато същата информация се използва с рекламни цели.

 

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на